Priser

Prisen for tjenesten er en fastsum beregnet ut ifra størrelsen på oppdraget.

Ved forespørsel om tjeneste, vil du motta et tilbud fra oss som inneholder hvilken tjeneste(r) som skal utføres.

Prisregulering

Prisene våre justeres årlig iht. konsumprisindeksen og evt. tariffoppgjør , som fast kunde vil du motta varsel på e post.

 

Oppsigelse

Vi har 14 dager gjensidig oppsigelsestid av våre tjenester. Det er ikke mulig å avbestille tjenester i oppsigelsestiden.

Oppsigelse meldes på post@husmorvikar.no

 

Avbestilling

Avbestilling av tjeneste må meldes Husmorvikarsentret minimum 5 dager før tjenesten skal utføres. Ved akutt sykdom kan tjenesten avbestilles 24 timer før tjenesten skal utføres. Husmorvikarsentret står fritt til å utsette tjenesten hvis det oppholder seg personer med smittsom sykdom på oppdragsstedet. 

Hvis det er forhold på stedet som er utover Husmorvikarsentrets kontroll, og det ikke er varslet innen angitt frist, som gjør at vi ikke får utført tjenesten tilkommer et gebyr på 600 kroner. (låst dør, ingen hjemme, o.l.) I sommermånedene (juni, juli og august) er gebyret lik tjenestens kostnad (full fakturering). 

Ved lengre tids opphold i renholdsintervallet (over 31 dager) tilkommer oppstartspakke igjen. 

Avbestilling meldes på post@husmorvikar.no eller ved telefon: 73978010

Nøkler og tilgang til oppdragssted

Det er kundens ansvar å sørge for at husmorvikarer har adgang til arealet/boligen. Det anbefales kodelås, nøkkelboks eller at det er noen hjemme som kan låse oss inn og ut. Dersom du som kunde ønsker at nøkkel skal legges ut på avtalt sted, vil dette være kundens ansvar. Husmorvikarsentret tar ikke ansvar for tapt(e) nøkkel/nøkler fra nøkkelboks eller gjemmested. Husmorvikarsentret tar ikke ansvar for tap av nøkkel eller indirekte tap som skyldes tyveri.

Dersom du ønsker at Husmorvikarsentret skal oppbevare nøkkel vil den kodes med tall som ikke kan kobles til ditt navn eller din adresse. Det betyr at nøkkelen ikke kan identifiseres til deg dersom nøkkelen skulle bli tapt. Dersom Husmorvikarsentret skulle miste nøkkelen vil du få beskjed om dette. Husmorvikarsentret vil dekke kostnaden for ny nøkkel, men ikke for bytte av lås/sylinder.

Før vi skal utføre tjenesten

For at vi skal kunne rengjøre grundig er det ønskelig at overflater og gulv ryddes i forkant. Du får en sms med påminnelse om vask dagen i forkant.

Gjenstander som er uerstattelige/har affeksjonsverdi ber vi om at fjernes i forkant av vårt besøk.

OBS! Har du møbler, gulv eller andre gjenstander som trenger særskilt behandling, gi oss beskjed om dette slik at vi kan ta godt vare på det.

Vikar

Vikar vil forekomme ved ferieavvikling og sykdom. Vi har ikke anledning til å varsle når vi må benytte vikar. Alle våre husmorvikarer er utstyrt med HMS-kort som viser ansettelsesforhold. Våre husmorvikarer er bekledd med arbeidsklær med logo.

Overtagelsesgaranti

Hvis kjøper ikke godtar renholdet i overtagelsesprotokollen, returnerer vi ved første anledning og utbedrer punkter som ikke er funnet i orden.

Avtalen gjelder mellom Husmorvikarsentret AS og oppdragsgiver (selger).

Selger tar kontakt innen rimelig tid ved ikke godkjent renhold.

Ved signering av godkjent renhold i overtagelsesprotokollen, anser vi oppdraget som utført og klagemuligheten faller bort.

 

Oppstartspakke

Ved første gangs renhold tilkommer startkostnad på 499,- ink. mva.

Dette gjelder kun første besøk, og legges til da vi bruker ekstra tid til gjøre oss kjent i boligen og rengjøre ekstra godt slik at vi klarer å opprettholde kvaliteten.

Force majeur

Dersom Husmorvikarsentret er forhindret fra å levere tjenesten  eller dersom utførelse av tjenesten er urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan rå over, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Husmorvikarsentret fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller der Husmorvikarsentret i så tilfelle vil tilby oppretting.