Vilkår

  • Priser
  • Oppsigelse
  • Avbestilling
  • Vikar
  • Overtagelsesgaranti
  • Oppstartspakke
Priser

Prisen for tjenesten er en fastsum beregnet ut i fra størrelsen på oppdraget. Ved forespørsel om tjeneste, vil du motta et tilbud fra oss som inneholder hvilken tjeneste(r) som skal utføres.

Oppsigelse

Vi har 14 dager gjensidig oppsigelsestid av våre tjenester. Det er ikke mulig å avbestille tjenester i oppsigelsestiden.

Avbestilling

Avbestilling av tjeneste må meldes Husmorvikarsentret minimum 5 dager før tjenesten skal utføres. Ved akutt sykdom kan tjenesten avbestilles 24 timer før tjenesten skal utføres. Husmorvikarsentret står fritt til å utsette tjenesten hvis det oppholder seg personer med smittsom sykdom på oppdragsstedet.

Ved lengre tids opphold i renholdsintervallet (over 31 dager) tilkommer oppstartspakke igjen.

Vikar

Vikar vil forekomme ved ferieavvikling og sykdom.

Overtagelsesgaranti

Hvis kjøper ikke godtar renholdet i overtagelsesprotokollen, returnerer vi ved første anledning og utbedrer punkter som ikke er funnet i orden.

Avtalen gjelder mellom Husmorvikarsentret AS og oppdragsgiver (selger).

Selger tar kontakt innen rimelig tid ved ikke godkjent renhold.

Ved signering av godkjent renhold i overtagelsesprotokollen, anser vi oppdraget som utført og klagemuligheten faller bort.

Oppstartspakke

Ved første gangs renhold tilkommer startkostnad på 499,- ink. mva.

Dette gjelder kun første besøk, og legges til da vi bruker ekstra tid til gjøre oss kjent i boligen og rengjøre ekstra godt slik at vi klarer å opprettholde kvaliteten.

Ved lengre tids opphold i renholdsintervallet (over 31 dager) tilkommer oppstartspakke igjen.