Vilkår

Vilkår

  • Priser
  • Oppsigelse
  • Avbestilling
  • Vikar
Priser

Prisen for tjenesten er en fastsum beregnet ut i fra størrelsen på oppdraget. Ved forespørsel om tjeneste, vil du motta et tilbud fra oss som inneholder hvilken tjeneste(r) som skal utføres.

Oppsigelse

Vi har 14 dager gjensidig oppsigelsestid av våre tjenester. Det er ikke mulig å avbestille tjenester i oppsigelsestiden.

Avbestilling

Avbestilling av tjeneste må meldes Husmorvikarsentret minimum 5 dager før tjenesten skal utføres. Ved akutt sykdom kan tjenesten avbestilles 24 timer før tjenesten skal utføres. Husmorvikarsentret står fritt til å utsette tjenesten hvis det oppholder seg personer med smittsom sykdom på oppdragsstedet.

Vikar

Vikar vil forekomme ved ferieavvikling og sykdom.

Telefon:

73 97 80 10

Arbeidstid:

Man-Fre 08:00-16:00