Fast vaskeavtale

Se pris og bestill her

Størrelsen på boligen
Antall kvm her
60
Fyll inn størrelsen på boligen
Fyll inn størrelsen på boligen
I hvilket område bor du?
Velg nærmeste område nedenfor.
Må fylles ut
Må fylles ut
Har du gratis parkering i umiddelbar nærhet vi kan bruke?
Hvis vi må benytte offentlig parkering, tilkommer gebyr på 99,-
Må fylles ut
Må fylles ut
Hvor ofte ønsker du rengjøring?
Hvor ofte ønsker du at vi besøker deg? For andre alternativ ta kontakt.
Må fylles ut
Må fylles ut

Din pris:

Pris første gang
Dette er kostnaden ved første besøk
0.00 kroner
Field is required!
Field is required!
Hvorfor er prisene forskjellige?
Ved første gangs renhold tilkommer startpakke. Da rengjør vi ekstra godt for å opprettholde kvaliteten. Startpakke koster 499,-
Pris per gang
Prisen hver gang utover første gang.
0.00 kroner
Field is required!
Field is required!