Flyttevask

med overtagelsesgaranti*

Se pris og bestill her

Størrelsen på boligen
Antall kvm her
60
Fyll inn størrelsen på boligen
Fyll inn størrelsen på boligen
I hvilket område bor du?
Velg nærmeste område nedenfor.
Må fylles ut
Må fylles ut
Har du gratis parkering i umiddelbar nærhet vi kan bruke?
Hvis vi må benytte offentlig parkering, tilkommer gebyr på 99,-
Må fylles ut
Må fylles ut
Når er overtagelsesdato?
Angi datoen for overtagelse
Velg overtagelsesdato
Field is required!
Field is required!

Pris

Pris
0.00 kroner
Field is required!
Field is required!

Ting å tenke på:

Ønsker du at vi rengjør bak kjøleskap, komfyr, dusjkabinett eller andre tunge gjenstander; må dette trekkes fram før vi kommer.

Vi demonterer ikke vannlås i sluk. Skal dette rengjøres må du ta ut vannlås selv og montere den selv når vi er ferdige.

Vi demonterer ikke glass i ovner. Ønsker du at vi skal rengjøre inne i glasset i stekovnen, må dette demonteres før vi kommer og montere den selv når vi er ferdige.

Vilkår for overtagelsesgaranti:

Hvis kjøper ikke godtar renholdet i overtagelsesprotokollen, returnerer vi ved første anledning og utbedrer punkter som ikke er funnet i orden.

Avtalen gjelder mellom Husmorvikarsentret AS og oppdragsgiver (selger). Selger tar kontakt innen rimelig tid ved ikke godkjent renhold.Ved signering av godkjent renhold i overtagelsesprotokollen, anser vi oppdraget som utført og klagemuligheten faller bort.

 

*Prisene oppgitt forutsetter normalt vedlikeholdt bolig. Oppgitt areal sjekkes mot tilgjengelige register. Husmorvikarsentret forbeholder seg retten til å ta påslag på pris ved avvik i normalt vedlikehold og/eller oppdrag som er større enn oppgitt.