Flyttevask

med overtagelsesgaranti*

Se pris og bestill her

Størrelsen på boligen
Antall kvm her
60
Fyll inn størrelsen på boligen
Fyll inn størrelsen på boligen
I hvilket område bor du?
Velg nærmeste område nedenfor.
Må fylles ut
Må fylles ut
Har du gratis parkering i umiddelbar nærhet vi kan bruke?
Hvis vi må benytte offentlig parkering, tilkommer gebyr på 99,-
Må fylles ut
Må fylles ut
Når er overtagelsesdato?
Angi datoen for overtagelse
Velg overtagelsesdato
Field is required!
Field is required!
Overtagelse mindre enn 5 dager frem i tid?

Kontakt oss på 73 97 80 10

Field is required!
Field is required!

Pris

Pris
0.00 kroner
Field is required!
Field is required!

Ting å tenke på:

Ønsker du at vi rengjør bak kjøleskap, komfyr, dusjkabinett eller andre tunge gjenstander; må dette trekkes fram før vi kommer.

Vi demonterer ikke vannlås i sluk. Skal dette rengjøres må du ta ut vannlås selv og montere den selv når vi er ferdige.

Vi demonterer ikke glass i ovner. Ønsker du at vi skal rengjøre inne i glasset i stekovnen, må dette demonteres før vi kommer og montere den selv når vi er ferdige.

Vilkår for overtagelsesgaranti:

Hvis kjøper ikke godtar renholdet i overtagelsesprotokollen, returnerer vi ved første anledning og utbedrer punkter som ikke er funnet i orden.

Avtalen gjelder mellom Husmorvikarsentret AS og oppdragsgiver (selger). Selger tar kontakt innen rimelig tid ved ikke godkjent renhold.Ved signering av godkjent renhold i overtagelsesprotokollen, anser vi oppdraget som utført og klagemuligheten faller bort.

 

*Prisene oppgitt forutsetter normalt vedlikeholdt bolig. Oppgitt areal sjekkes mot tilgjengelige register. Husmorvikarsentret forbeholder seg retten til å ta påslag på pris ved avvik i normalt vedlikehold og/eller oppdrag som er større enn oppgitt.