FAQ

Får jeg samme husmorvikar hver gang?

Våre ansatte har faste kunder innenfor sitt geografiske område, som kunde får du tildelt en fast husmorvikar. (vikar forekommer ved sykdom eller ferieavvikling)

Når kommer dere?

Vi har arbeidstid mellom 08:00 og 16:00, vi prøver så langt det lar seg gjøre å komme til samme tid. Har du behov for at vi kommer til et fast tidspunkt må dette oppgis ved bestilling.

Hva om jeg ikke er hjemme?

Vi kan oppbevare nøkler eller kode for å komme oss inn, slik at det er nyvasket til du kommer hjem. Våre ansatte har både taushetsplikt og plettfri vandel. Vi oppbevarer både nøkler og koder trygt.

Tar dere oppdrag fra bedrifter?

Ja. Vi vasker både trapper i borettslag, kontorlokaler, firmaleiligheter, eller som firmagode.

Hva er startpakke?

Ved oppstart av vaskeavtale vil våre ansatte gjøre seg kjent med boligen og gå over ekstra grundig for å sørge for at vi klarer å holde det like rent hver gang.

Hva koster det?

Du finner priser på fast vaskehjelp her. Flyttevask, nedvask vindusvask og andre tjenester gir vi pris på ved forespørsel eller ved befaring. Du kan bestille gratis befaring her.

Hva er godkjent renholdsbedrift?

Det at vi er en godkjent renholdsbedrift betyr at vi: 

  • Er tilknyttet bedriftshelsetjeneste
  • Oppfyller kravene i vernetjenesten
  • Har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • Oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheten
  • har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade

Du kan bekrefte at vi er godkjent renholdsbedrift her.

Hvordan bestiller jeg?

Du kan bestille ved å ringe 73 97 80 10 sende e-post eller via vår facebook side.

Vilkår

Priser

Prisen er en fastsum for avtalt tjeneste, beregnet ut i fra størrelsen og omfanget på boligen/oppdraget.

Hvor det ikke er spesifisert i avtalen at den innebærer tilleggstjenester f.eks vindusvask, sengeskift o.l. vil det tilkomme et gebyr. Spør din Husmorvikar om priser. 

Husmorvikarsentret kan justere pris årlig iht. lønns og prisjusteringer. Dette varsles minimum 1 måned før det trer i kraft.

Helligdager

Service som tilfaller helligdag/røddag/offentlig fridag flyttes til nærmeste ledige dag.

Skade på innbo

Ved uhell som fører til skade på innbo og løsøre, som Husmorvikarsenteret og dets ansatte er direkte ansvarlig for, vil Husmorvikarsentret erstatte varen. Lar ikke varen erstattes uten store vansker, vil vi erstatte gjenanskaffelsesverdien. Varens gjenanskaffelsesverdi vurderes i samråd med Husmorvikarsenteret/ Husmorvikarsenterets forsikringsselskap. 

Vikar/Bemanning

Vikar vil forekomme ved ferieavvikling eller sykdom.

Personvern

Alle ansatte i Husmorvikarsentret AS har signert taushetserklæring, og er underlagt kontraktuell taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke ved mistanke om straffbare forhold og/eller fare for liv og helse.

Ved overvåkning av oppdragsstedet, som fører til at våre ansatte blir aktivt overvåket, må dette meldes skriftlig fra til og godkjennes av daglig leder i Husmorvikarsentret AS. Med overvåkning menes logging av boligalarm, overvåkningskamera, kodelås m.m. 

Avbestilling/Oppsigelse

Avbestilling av tjeneste må meldes din Husmorvikar 7 dager før oppdragsdato, ved avbestilling mindre enn 7 dager før, vil tjenesten faktureres i sin helhet. 

Ved oppmøte hvor service ikke kan utføres på grunn av forhold hos oppdragsgiver, vil oppdraget faktureres i sin helhet.

Husmorvikarsentret står fritt til å utsette tjenesten, hvis det oppholder seg personer på oppdragsstedet som har smittebærende sykdom. (Influensa, Omgangssyke o.l.)

Oppsigelsestid for våre tjenester er 14 dager. Det er ikke mulig å avbestille våre tjenester i oppsigelsestiden. Oppsigelse meldes via e-post eller telefon.

Overtakelsesgaranti på flyttevask

Overtakelsegaranti innebærer at hvis kjøper ikke godkjenner renholdet etter vi har utført tjenesten, returnerer vi ved første anledning og utbedrer renholdet på punktene som ikke er godkjent. 

Avtalen gjelder mellom Husmorvikarsentret og oppdragsgiver (selger av boligen) og evt. klage må rettes av selger. Har kjøper godkjent renholdet og overtatt boligen, anser vi tjenesten utført og retten til å klage faller bort.