fbpx

Informasjon vedrørende Covid-19 (Koronavirus)

Vi er fortsatt i drift.

Iht. våre vilkår står Husmorvikarsentret fritt til å utsette tjenesten, hvis det oppholder seg personer på oppdragsstedet som har smittebærende sykdom.

Ved mistanke eller påvist smitte av koronavirus til noen i husstanden, må Husmorvikarsentret varsles, slik at våre ansatte ikke blir utsatt for smittefare. Vi vil da utsette leveransen av tjenesten til karantenetid er avsluttet.

Avbestillingsfrist i denne perioden er justert til 7 dager. Avbestillinger gjort mindre enn  7 dager før oppdragsdato blir fakturert.

Mistanke om smittefare varsles til din Husmorvikar eller Daglig Leder på telefon/sms til 92 44 85 95

Husmorvikarsentret har interne smitteverninstrukser for våre ansatte.

Hvis det er mistanke eller påvist smitte av koronavirus hos en av våre ansatte, blir den ansatte tatt ut av tjeneste og evt. berørte kunder vil bli informert via sms eller telefon.

Det blir utført ekstra renhold av kontaktflater.

I perioden er det innført forbud mot håndhilsning for våre ansatte.

I perioden skal det holdes 1 meters avstand fra våre ansatte.

Hvis det er behov for å nyse eller hoste i nærheten av våre ansatte, gjøres dette i et lommetørkle som kastes. Hvis lommetørkle ikke er tilgjengelig gjøres det i albuen.

Hvis det oppholder seg personer på oppdragsstedet, oppfordres det til at disse personene går inn på eget rom eller ut av boligen under utførelse av oppdraget.

Våre ansatte benytter egnede engangshansker, og er opplært til hvordan disse tas av og på iht FHI instruks. De tas på utenfor boligen, og kastes når oppdraget er ferdig.

Tuer, mopper og lignende kokvaskes. Annet utstyr desinfiseres.