Informasjon vedrørende COVID-19 ( Koronavirus)

  • Husmorvikarsentret har interne smitteverninstrukser for våre ansatte.
  • Det blir utført ekstra renhold av kontaktflater.
  • I perioden er det innført forbud mot håndhilsning for våre ansatte.
  • I perioden skal det holdes 1 meters avstand fra våre ansatte.
  • Hvis det er behov for å nyse eller hoste i nærheten av våre ansatte, gjøres dette i et lommetørkle som kastes. Hvis lommetørkle ikke er tilgjengelig gjøres det i albuen.
  • Hvis det oppholder seg personer på oppdragsstedet, oppfordres det til at disse personene går inn på eget rom eller ut av boligen under utførelse av oppdraget.
  • Våre ansatte benytter egnede engangshansker, og er opplært til hvordan disse tas av og på iht FHI instruks. De tas på utenfor boligen, og kastes når oppdraget er ferdig.
  • Tuer, mopper og lignende kokvaskes. Annet utstyr desinfiseres.